Benjamin Loveluck

(en) Benjamin Loveluck is a researcher at the Centre for Studies and Research Administration and Political Science (CERSA) of the University of Paris II. His research focuses on the social uses of new media, online political participation and political economy of information. He is a member of the European project P2Pvalue, focused on value creation in the communities of peer production based on the commons. He has also worked on the formation of collective identities online (such as diasporas) and the circulation of international news and information liberalism. (ca) Benjamin Loveluck és investigador al Centre d’Estudis i Recerca de l’Administració i Ciències Polítiques (CERSA) de la Universitat de París-II. La seva recerca se centra en els usos socials dels nous mitjans de comunicació, la participació política en línia i l’economia política d’informació. És membre del projecte europeu P2Pvalue, centrat en la creació de valor en les comunitats de producció entre iguals basades en els comuns. També ha treballat en la formació d’identitats col·lectives en línia (com les diàspores) i sobre la circulació de notícies internacionals i el liberalisme informatiu. (es) Benjamin Loveluck es investigador en el Centro de Estudios e Investigación de la Administración y Ciencias Políticas (CERSA) de la Universidad de París-II. Su investigación se centra en los usos sociales de los nuevos medios de comunicación, la participación política en línea y la economía política de información. Es miembro del proyecto europeo P2Pvalue, centrado en la creación de valor en las comunidades de producción entre iguales basadas en los comunes. También ha trabajado en la formación de identidades colectivas en línea (como las diásporas) y sobre la circulación de noticias internacionales y el liberalismo informativo.

@bloveluck

Université Paris II · P2P Value · CERSA