Boyd Cohen

(en) Boyd Cohen is an urban and climate strategist working in the area of sustainable development and smart cities. Currently he is a researcher and professor of entrepreneurship, sustainability and smart cities at the Universidad del Desarrollo in Santiago (Chile). He received a Ph.D. in Strategy & Entrepreneurship from the University of Colorado (EUA). Boyd helps to lead communities, cities and companies on the journey towards the smart, innovative and low carbon economy. He also manages Sharing Accelerator. (ca) Boyd Cohen és un estrateg urbà i climàtic que treballa en l’àrea de desenvolupament sostenible i les ciutats intel·ligents. Actualment és investigador i professor de la iniciativa empresarial, la sostenibilitat i les ciutats intel·ligents a la Universitat del Desenvolupament a Santiago (Xile). Va rebre un doctorat en Estratègia i Emprenedoria de la Universitat de Colorado (EUA). Boyd assessora comunitats, ciutats i empreses en el camí cap a l’economia del carboni intel·ligent, innovadora i baixa. També dirigeix Sharing Accelerator. (es) Boyd Cohen es un estratega urbano y climático que trabaja en el área de desarrollo sostenible y las ciudades inteligentes. Actualmente es investigador y profesor de la iniciativa empresarial, la sostenibilidad y las ciudades inteligentes en la Universidad del Desarrollo en Santiago (Chile). Recibió un doctorado en Estrategia y Emprendimiento de la Universidad de Colorado (EUA). Boyd asesora comunidades, ciudades y empresas en el camino hacia la economía del carbono inteligente, innovadora y baja. También dirige Sharing Accelerator.

@boydcohen

University of Colorado · Universidad del Desarrollo de Santiago · Sharing Accelerator