Christian Iaione

(en) Christian Iaione is associate professor of public law at Guglielmo Marconi University of Rome, fellow of the Urban Law Center at Fordham University, and visiting professor of governance of the commons at LUISS Guido Carli where he directs LabGov – Laboratory for the Governance of the Commons. Appointed by the EU Committee of the Regions to draft the opinion on the “Local  and regional dimension of the Sharing Economy”. He has authored several books, and his current research focus is on governance of the commons, in particular urban commons and knowledge commons, sharing economy, collaborative economy, social innovation, and public-private-commons partnerships. (ca) Christian Iaione és professor agregat de Polítiques Públiques a la Universitat Guglielmo Marconi de Roma, investigador de l’Urban Law Center de la Fordham University i professor visitant a la Universitat LUISS Guido Carli, on dirigeix el LabGov – Laboratory for the Governance of the Commons. Ha estat nomenat expert en l’EU Committee of the Regions per a l’escriptura de l’esborrany sobre la dimensió local de l’economia col·laborativa. És autor de diversos llibres, i la seva recerca actual aborda la governança del procomú; en especial dels comuns urbans i del coneixement, l’economia compartida, la innovació social i el partenariat públic-privat en matèria de procomú. (es) Christian Iaione es profesor agregado de Políticas Públicas en la Universidad Guglielmo Marconi de Roma, investigador en el Urban Law Center de la Fordham University y profesor visitante en la Universidad LUISS Guido Carli donde dirige el LabGov – LABoratory for the GOVernance of the Commons (www.labgov.it). Ha sido nombrado experto en el EU Committee of the Regions para la escritura del borrador sobre la dimensión local de la economía colaborativa. Es autor de dos libros, y su investigación actual aborda la governanza del procomún, en especial de los comunes urbanos y del conocimiento, la economía compartida, la innovación social y el partenariado público-privado en materia de procomún.  

@chrisiaio

LabGov – Laboratory for the Governance of the Commons · LUISS Guido Carli University