Eloísa Piñeiro Orge

(en) Eloísa Piñeiro Orge is specializing in gender and development cooperation political scientist. She has worked on projects for participatory planning and community management of infrastructure and basic services such as water, in the city of Yaounde, Cameroon. She also has participated in collaborative projects based on communal property management as the Montenoso project, while investigating the management, from the gender perspective, of the community to which it belongs his family, in the rururban city of Vigo. She currently works for the political project of Barcelona in Comú. (ca) Eloísa Piñeiro Orge és politòloga especialitzada en gènere i cooperació al desenvolupament. Ha treballat en projectes d’urbanisme participatiu i gestió comunitària d’infraestructures i serveis bàsics com l’aigua, a la ciutat de Yaundé, Camerún. Ha participat en projectes col·laboratius basats en la gestió i propietat comunal, com el projecte Montenoso, metres investigava la gestió, amb perspectiva de gènere, del mont comunal al que pertany la seva família, al rururbà de la ciutat de Vigo. Actualment treballa en el marc del projecte polític de Barcelona en Comú. (es) Eloísa Piñeiro Orge es politóloga especializada en género y cooperación al desarrollo. Ha trabajado en proyectos de urbanismo participativo y gestión comunitaria de infraestructuras y servicios básicos como el agua, en la ciudad de Yaundé, Camerún. Ha participado en proyectos colaborativos basados en la gestión y propiedad comunal, como el proyecto Montenoso, mientras investigaba la gestión, desde la perspectiva de género, del monte comunal al que pertenece su família, en el rururbano de la ciudad de Vigo. Actualmente trabaja en el marco del proyecto político de Barcelona en Comú.

@eloisaorge

Ajuntament de Barcelona · Universidad de Santiago de Compostela