Enric Senabre Hidalgo

(en) Enric Senabre is working on research methodologies and Agile frameworks for the development of Digital Commons at the Dimmons Research Group (Internet Interdisciplinary Institute). Previously he was an active member of the Platoniq collective, co-founder and project manager at the platform Goteo.org for civic crowdfunding, where he specialised in facilitating collaborative knowledge management, learning methodologies and Design Thinking strategies for civic impact. He has been vice-president of the Observatory for CyberSociety and associated professor of Software Studies at the Open University of Catalonia, where he holds a Master’s Degree in the Information and Knowledge Society. He’s a certified Scrum Master by the Scrum Alliance, a facilitator role he has been implementing for different international projects, like Europeana Creative or the Connected Action for the Commons network (European Cultural Foundation). (ca) Enric Senabre treballa en metodologies d’investigació i marcs Agile per al desenvolupament de Procomuns digitals al grup de recerca Dimmons (Internet Interdisciplinary Institute). Anteriorment va ser membre actiu del col·lectiu Platoniq i també cofundador i coordinador de la plataforma de crowdfunding cívic Goteo.org, en què es va especialitzar en la facilitació de la gestió del coneixement col·laboratiu, metodologies d’aprenentatge i Design Thinking per a estratègies d’impacte social. Ha estat vicepresident de l’Observatori per a la CiberSocietat i professor associat d’Estudis del Programari a la Universitat Oberta de Catalunya. D’aquesta universitat va rebre el màster en Societat de la Informació i el Coneixement. És Scrum Master certificat per la Scrum Alliance, un rol de facilitador que ha dut a terme per diferents projectes internacionals, com ara Europeana Creative o la xarxa Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation). (es) Enric Senabre trabaja en metodologías de investigación y marcos Agile para el desarrollo de procomunes digitales en el grupo de investigación Dimmons (Internet Interdisciplinary Institute). Anteriormente ha sido miembro activo del colectivo Platoniq y ofundador y coordinador de la plataforma de crowdfunding cívico Goteo.org, donde se especializó en la facilitación de la gestión del conocimiento colaborativo, metodologías de aprendizaje y Design Thinking para estrategias de impacto social. Ha sido vicepresidente del Observatorio para la CiberSociedad y profesor asociado de Estudios de Software en la Universitat Oberta de Catalunya. De esta universidad posee un máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es Scrum Master certificado por la Scrum Alliance, un rol de facilitador que ha llevado a cabo para diferentes proyectos internacionales, como Europeana Creative o la red Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation).

@esenabre

Dimmons · Goteo · Backlogs.net