Felip Fenollosa i Artés

(en) Industrial Engineer with a Master’s degree in Computer Integrated Manufacturing and  Engineering from the Polytechnic University of Catalonia, Felip Fenollosa is also an associate professor in the Department of Mechanical Engineering at the same university. He has been linked with the CIM Foundation since its origin, an institute of technology in advanced  manufacturing and 3D printing. Currently promoting the empowerment of people in production technologies (visualized in the project BCN3DTechnologies of open source and free software digital manufacturing  teams), as well as the generation of research and training programs for manufacturers. (ca) Enginyer Industrial i màster en Fabricació i Enginyeria Integrada per Ordinador a la Universitat Politècnica de Catalunya, Felip Fenollosa és també professor associat al Departament d’Enginyeria Mecànica de la mateixa universitat. Està vinculat des del seu origen a la Fundació CIM, un institut tecnològic en fabricació avançada i en impressió 3D. Actualment impulsa l’empoderament de les persones en les tecnologies de producció (visualitzat en el projecte BCN3DTechnologies d’equips de fabricació digital de codi obert i lliure), així com en la generació de recerca i programes formatius per a fabricants. (es) Ingeniero Industrial y máster en Fabricación e Ingeniería Integrada por Ordenador en la Universidad Politécnica de Cataluña, Felip Fenollosa es también profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la misma universidad. Está vinculado desde su origen a la Fundación CIM, un instituto tecnológico en fabricación avanzada y en impresión 3D. Actualmente impulsa el empoderamiento de las personas en las tecnologías de producción (visualizado en el proyecto BCN3DTechnologies de equipos de fabricación digital de código abierto y libre), así como en la generación de investigación y programas formativos para fabricantes.

@ffenollosa

Fundació CIM · Universitat Politècnica de Catalunya