Felix Weth

(en) Felix Weth is the founder and CEO of Fairmondo, a German online-marketplace owned by its users. He holds degrees in political sciences, philosophy, economics, public policy, and administration. As an anti-corruption activist, he travelled widely through Africa where he saw how corruption deprives especially young people of life chances. For him, this experience highlighted the structural deficiencies of our economic and political systems. Later, he developed the idea of Fairmondo as a corruption-resistant, transparent, web-based cooperative that could serve as a model for other businesses. (ca) Felix Weth és co-fundador i CEO de Fairmondo, una empresa alemanya de marketplace que pertany als seus usuaris. És especialista en ciències polítiques, filosofia, economia, polítiques públiques i administració. És un activista anticorrupció que ha viatjat força a Àfrica, on la corrupció afecta especialment a la vida dels joves. Per aquest motiu ha centrat la idea de Fairmondo en una plataforma web cooperativa de resistència a la corrupció, que a més a més promogui la transparència i pugui ser utilitzada per a altres negocis. (es) Felix Weth es co-fundador y CEO de Fairmondo , una empresa alemana de marketplace cuya propiedad pertenece a sus usuarios. Es especialista en ciencias políticas, filosofía, economía, políticas públicas y administración. Es un activista anticorrupción que ha viajado mucho a África, donde la corrupción afecta especialmente en la vida de los jóvenes. Por eso ha centrado la idea de Fairmondo en una plataforma web cooperativa de resistencia a la corrupción, que además promueva la transparencia y que pueda ser utilizada para otros negocios.

@wewetho