Ferran Fàbregas

(en) Ferran Fàbregas is a computer engineer and programmer by profession. He began in the Maker world a couple of years ago, and has developed a transversal knowledge in different disciplines of digital manufacturing, electronics, robotics and microcontroller programming. He has published a book, “Learning to use Raspberry Pi in 100 exercises” and is working on another book for electronic Makers. He has participated presenting their projects at fairs in London, Avignon and in  Maker Faires held in Spain, in addition to publishing articles in magazines like MagPi. He has also participated as a mentor in workshops and courses, and has been responsible for organizing various Raspberry Jams
at the MOB (Makers Of Barcelona) and at the Maker Faire of Barcelona ’16.
(ca) Ferran Fàbregas és enginyer informàtic i programador de professió. Es va iniciar en el món Maker fa un parell d’anys, en els quals ha desenvolupat un coneixement transversal en diferents disciplines de fabricació digital, electrònica, robòtica i programació de microcontroladors. Ha publicat el llibre “Aprendre a fer servir Raspberry Pi en 100 exercicis pràctics” i està treballant en un altre llibre sobre electrònica per Makers. Ha participat presentant els seus projectes en diverses fires a Londres, Avinyó i en les Maker Faires celebrades a Espanya, a més de publicar articles en revistes com MagPi. També ha participat com a mentor en diversos tallers i cursos, i s’ha encarregat d’organitzar diverses Raspberry Jams a
el MOB (Makers Of Barcelona) o l’última Maker Faire de Barcelona ’16.
(es) Ferran Fàbregas es ingeniero informático y programador de profesión. Se inició en el mundo Maker hace un par de años, en los cuales ha desarrollado un conocimiento transversal en diferentes disciplinas de fabricación digital, electrónica, robótica y programación de microcontroladores. Ha publicado el libro “Aprender a usar Raspberry Pi en 100 ejercicios prácticos” y está trabajando en otro libro sobre electrónica para Makers. Ha participado presentando sus proyectos en diversas ferias en Londres, Avignon y en las Maker Faires celebradas en España, además de publicar artículos en revistas como MagPi. También ha participado como mentor en diversos talleres y cursos, y se ha encargado de organizar diversas Raspberry Jams en
el MOB (Makers Of Barcelona) o la última Maker Faire de Barcelona ’16.

@ferrithemaker

Raspberry Pi · Makers of Barcelona