Francisco Jurado Gilabert

(en) Francisco Jurado is a lawyer, secretary of the Third Vice President of the Parliament of Andalusia. He holds Doctorate Studies in the University of Barcelona and researches fields such as technopolitics, social movements and political representation. He is the author of “A New Political Grammar”. He is curator of the IC Journal and collaborates with media such as CTXT and Eldiario.es.  (ca) Francisco Jurado és jurista, secretari de la Vicepresidència III del Parlament d’Andalusia. Cursa estudis de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona i investiga en camps com la Tecnopolítica, els moviments socials i la representació política. És autor del llibre “Nueva Gramática Política”. Pertany al consell editor de la revista IC Journal i col·labora amb mitjans com CTXT i Eldiario.es.  (es) Francisco Jurado es jurista, secretario de la Vicepresidencia III del Parlamento de Andalucía. Cursa estudios de Doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona e investiga en campos como la Tecnopolítica, movimientos sociales y la representación política. Es autor del libro “Nueva Gramática Política”. Pertenece al consejo editor de la revista IC Journal y colabora con medios como CTXT y Eldiario.es. 

@SuNotissima

IC Journal · Parlamento de Andalucía · Universitat Autònoma de Barcelona