Hèctor Gonzàlez

(en) Héctor González studied Modern and Contemporary History at the Autonomous University of Barcelona and  Electrical and Automatic Installations at the Institut Obert de Catalunya. A postman since 2005, he is cofounder of Comunitaria SCCL, a cooperative specialized in properties administration. (ca) Hèctor Gonzàlez va cursar estudis d’Història Moderna i Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l’Institut Obert de Catalunya. És carter des de l’any 2005 i soci fundador de Comunitaria SCCL, una cooperativa d’administració de finques. (es) Héctor González cursó estudios de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el Instituto Abierto de Cataluña. Es cartero desde el año 2005 y socio fundador de Comunitaria SCCL, una cooperativa de administración de fincas.

Comunitaria · Universitat Autònoma de Barcelona · Institut Obert de Catalunya