Ivana Pais

(en) Ivana Pais is assistant professor of Economic sociology at Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (Italy). Her research interest focuses on social networks in labour markets, organizations and entrepreneurship. In particular, she investigates new ways of working through social media: crowdfunding, crowdsourcing, coworking, sharing, bartering and making. (ca) Ivana Pais és professora adjunta de Sociologia econòmica a la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milà (Itàlia). El seu interès se centra en la investigació de les xarxes socials dins el mercat laboral, les organitzacions i l’esperit empresarial. En particular, investiga noves formes de treball a través de les xarxes socials: crowdfunding, crowdsourcing, coworking, l’intercanvi, el bescanvi i els makers.  (es) Ivana Pais es profesora adjunta de Sociología económica en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán (Italia). Su interés se centra en la investigación de las redes sociales en el mercado laboral, las organizaciones y el espíritu empresarial. En particular, investiga nuevas formas de trabajo a través de las redes sociales: crowdfunding, crowdsourcing, coworking, el intercambio, el trueque y los makers.

@ivanapais

La rete che lavora · Università Cattolica del Sacro Cuore