Joan Subirats i Humet

(en) Joan Subirats holds a PhD in Economic Science and is professor of Political Science. Director and researcher at the Institute of Government and Public Policy (IGOP) at the Autonomous University of Barcelona, he has published several books and articles about governance, public management and public policy analysis, as well as problems of democratic innovation, Internet and politics. He is a regular contributor to the newspapers El País, El Periódico and other media. (ca) Joan Subirats és doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic de Ciència Política. Director i investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat diversos llibres i articles sobre governança, gestió pública i anàlisi de polítiques públiques, així com en problemes d’innovació democràtica, Internet i política. Col·labora habitualment en els diaris El País, El Periódico i en altres mitjans de comunicació. (es) Joan Subirats es doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Ciencia Política. Director e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha publicado varios libros y artículos sobre gobernanza, gestión pública y análisis de políticas públicas, así como en problemas de innovación democrática, Internet y política. Colabora habitualmente en los periódicos El País, El Periódico y en otros medios de comunicación. 

@subirats9

IGOP · Universitat Autònoma de Barcelona · El País · El Periódico