Jordi Reynés i Garcés

(en) Jordi Reynés is an educational psychologist, expert in cultural management and policies, director of public administrations and social activist. Since 1984 he works at the Barcelona City Council with citizens in cultural promotion projects, participation, and social and urban comprehensive plans, currently at the Ateneus de Fabricació Network. (ca) Jordi Reynés és psicopedagog, expert en polítiques i gestió cultural, director d’administracions públiques i activista social. Des de l’any 1984 treballa a l’Ajuntament de Barcelona amb la ciutadania en projectes de promoció sociocultural, participació, plans integrals urbanístics i socials i actualment a la Xarxa de Ateneus de Fabricació. (es) Jordi Reynés es psicopedagogo, experto en políticas y gestión cultural, director de administraciones públicas y activista social. Desde 1984 trabaja en el municipio con la ciudadania, en proyectos de promoción sociocultural, participación, planes integrales urbanísticos y sociales y actualmente en la Red de Ateneus de Fabricació.

@JordiReynsGarcs

Ateneus de Fabricació