Jorge Luis Salcedo Maldonado

(en) Jorge Luis Salcedo is a researcher on the visibility of political actors on Internet. Data scientist specialist in analyzing social and political phenomena related to the constant evolution of social media. He is a member of IN3, IGOPnet and Dimmons at Autonomous University of Barcelona, and holds a PhD from the same university. He has also been visiting researcher at the Oxford Internet Institute. He has participated in different national and international projects and articles on political uses of the network and collective action. He is coordinating the sessions on data visualization experiences related to the collaborative economy (Datathon I), and the contest for visualizations of collaborative economy data (Datathon II). (ca) Jorge Luis Salcedo és investigador sobre la visibilitat dels actors polítics a la xarxa. És especialista en l’anàlisi de dades de fenòmens socials i polítics relacionats amb la constant evolució del social media. És membre d’IN3, d’IGOPnet i Dimmons a la Universitat Autònoma de Barcelona i IN3 i doctorat a la mateixa universitat. Ha estat també investigador visitant a l’Oxford Internet Institute. Ha participat en diferents projectes d’àmbit nacional i internacional i en articles sobre els usos polítics de la xarxa i la acció col·lectiva. En aquest, està a càrrec de la coordinació sobre presentació d’experiències de visualització de dades relacionades amb l’economia col·laborativa (Datathon I) i el concurs sobre visualitzacions de dades d’economia col·laborativa (Datathon II). (es) Jorge Luis Salcedo es investigador sobre la visibilidad de los actores políticos en la red. Es especialista en análisis de datos de fenómenos sociales y políticos relacionados con la constante evolución de los social media. Es miembro de IN3, IGOPnet y Dimmons en la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorado en la misma universidad. Ha sido también investigador visitante en el Oxford Internet Institute. Ha participado en diferentes proyectos y artículos sobre usos políticos de la red y la acción colectiva. Esta a cargo de la coordinación sobre presentación de experiencias de visualización de datos relacionados con la economía colaborativa (Datathon I) y el concurso sobre visualizaciones de datos de economía colaborativa (Datathon II).

@jorgelsalcedo

 P2Pvalue · IGOPnet