Laura Arjona Reina

(en) Laura Arjona is a Debian contributor, developer and coordinator of the translation of the Debian website into Spanish. She is a publicity/press delegate who contributes in translations to Spanish to several free software projects, mainly F-Droid, GNU Mediagoblin, and the Free Software Foundation Europe (FSFE) website. She participates in the Pump.io community reporting issues, triaging others and helping newbies to taste this decentralized social network. She works in the Universidad Politécnica de Madrid, School of Agronomic Engineering (as IT Assistant), there she gives some helpdesk support to the Linux/Android users and maintain a blog about free software and free culture. She has a master in Libre Software at Universidad Rey Juan Carlos and spends part of her free time researching about libre software, in collaboration with the LibreSoft Research Group. She is also a FSFE Fellow. (ca) Laura Arjona és col·laboradora i desenvolupadora de Debian, i coordinadora de la traducció del lloc web de Debian en castellà. Com a delegada de premsa, contribueix en traduccions al castellà de diversos projectes de programari lliure, principalment F-Droid, GNU MediaGoblin i el lloc web de la Free Software Foundation Europe (FSFE). Participa a la comunitat Pump.io en la cobertura de qüestions i en l’ajuda a novells per a provar aquesta tecnologia descentralitzada. Treballa a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i a l’Escola d’Enginyeria Agronòmica com a assistent IT, on ofereix servei d’assistència als usuaris de Linux i Android i manté un bloc sobre programari lliure i la cultura lliure. Posseeix un màster en Programari Lliure per la Universitat Rei Joan Carles i passa part del seu temps lliure investigant sobre programari lliure en col·laboració amb el Grup de Recerca Libresoft. És també fellow de l’FSFE. (es) Laura Arjona es  colaboradora y desarrolladora de Debian, y coordinadora de la traducción de la página web de Debian en español. Como delegada de prensa, contribuye en traducciones al español de varios proyectos de software libre, principalmente F-Droid, GNU MediaGoblin y el sitio web de la Free Software Foundation Europe (FSFE). Participa en la comunidad Pump.io en la cobertura de cuestiones y en la ayuda a noveles a probar esta tecnología descentralizada. Trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en la Escuela de Ingeniería Agronómica como asistente IT , donde ofrece servicio de asistencia a los usuarios de Linux y Android y mantiene un blog sobre software libre y la cultura libre. Posee una máster en Software Libre por la Universidad Rey Juan Carlos y pasa parte de su tiempo libre investigando sobre software libre en colaboración con el Grupo de Investigación LibreSoft. Es también un fellow de la FSFE. 

Free Software Foundation Europe · Debian · F-Droid · MediaGlobin · Universidad Rey Juan Carlos Universidad Politécnica de Madrid · LibreSoft Research Group · Pump.io