Malcolm Bain

(en) Malcolm Bain is a lawyer specialising in ICTs and Intellectual Property law, and co-founder of Id Law partners. He represents IT suppliers and users and advises on licensing, software contracts, technology transfer, copyright, privacy and trademark issues. He has participated in various R+D projects and written and lectured on many aspects of IT law, e-commerce and internet regulation, with a focus on free and open source software and content. His pro bono activities include participation and advising several free and open software projects and communities.  (ca) Malcolm Bain és un advocat especialitzat en dret de les TIC i en Propietat Intel·lectual, i cofundador d’ID Law partners. Representa els proveïdors i usuaris de les Tecnologies de la Informació i els aconsella sobre llicències, contractes de programari, transferència de tecnologia, drets d’autor, privacitat i qüestions de marques. Ha participat en diversos projectes d’I+D i ha estat ponent en conferències sobre les lleis de les TI, el comerç electrònic i la regulació d’internet, amb un enfocament en el programari lliure i de codi obert i en el seu contingut. Les seves activitats pro bono inclouen la participació i l’assessorament de diversos projectes i comunitats de programari lliure i obert.  (es) Malcolm Bain es un abogado especializado en derecho de las TIC y en Propiedad Intelectual, y cofundador de ID Law partners. Representa los proveedores y usuarios de las Tecnologías de la Información y los aconseja sobre licencias, contratos de software, transferencia de tecnología, derechos de autor, privacidad y cuestiones de marcas. Ha participado en diversos proyectos de I+D y ha sido ponente en conferencias sobre las leyes de las TI, el comercio electrónico y la regulación de internet, con un enfoque en el software libre y de código abierto y en su contenido. Sus actividades pro bono incluyen la participación y el asesoramiento de varios proyectos y comunidades de software libre y abierto

ID Law partners