Mara Ballestrini

(en) Human Computer Interaction expert and technology strategist. Computer Science PhD candidate at Intel ICRI Cities, UCL. Mara Ballestrini has a degree in Audiovisual Communication and a postgraduate in Medial Arts. She received an interdisciplinary master degree of Media and Interactive Cognitive Systems at Universitat Pompeu Fabra. She is a partner and Director of Research at Ideas for Change, a think tank advising cities, businesses and institutions on innovation, open and collaborative strategies. Most recently, in collaboration with KWMC and Bristol City Council she developed “The Bristol approach”, a commons-based framework for participatory sensing. She is project lead for Making Sense, an EU project that seeks to empower citizens through personal digital manufacturing applied to the design of environmental open sensors.  (ca) Experta en interaccions persona-ordinador i estratègies tecnològiques. Actualment cursant un doctorat en Ciències Computacionals a l’Intel ICRI Cities de l’UCL, Mara Ballestrini és llicenciada en Comunicació Audiovisual i postgraduada en Arts Medials. Ha realitzat el màster interdisciplinari de Mitjans de Comunicació i Sistemes Cognitius Interactius a la Universitat Pompeu Fabra. És col·laboradora d’Idees For Change, un think tank que ajuda a corporacions i ciutats a adoptar nous models col·laboratius. Més recentment, en col·laboració amb l’Ajuntament de Bristol i KWMC ha desenvolupat “The Bristol Approach”, un projecte participatiu basat en béns comuns. És coordinadora de Making Sense, un projecte europeu que pretén capacitar als ciutadans gràcies a la fabricació digital personal aplicada al disseny de sensors ambientals oberts. (es) Experta en interacciones persona-ordenador y estrategias tecnológicas. Actualmente cursando un doctorado en Ciencias Computacionales en el Intel ICRI Cities de la UCL, Mara Ballestrini es licenciada en Comunicación Audiovisual y posgraduada en Artes Mediales. Ha realizado el máster interdisciplinario de Medios de Comunicación y Sistemas Cognitivos Interactivos en la Universitat Pomepu Fabra. es colaboradora de Ideas For Change, un think tank que ayuda a corporaciones y ciudades a adoptar nuevos modelos colaborativos. Más recientemente, en colaboración con el Ayuntamiento de Bristol y KWMC ha desallorado “The Bristol Approach”, un proyecto participativo basado en los bienes comunes. Es coordinadora de proyecto de Making Sense, un proyecto europeo que pretende capacitar a los ciudadanos gracias a la fabricación digital personal aplicada al diseño de sensores ambientales abiertos. 

@marabales

Making Sense · Ideas for Change · Fab Lab Barcelona · Intel ICRI Cities