María Cristina Carrasco Bengoa

(en) Maria Cristina Carrasco holds a PhD in Economic Science and is a professor of Economic Theory at the University of Barcelona. Author of several books, publications and research on domestic work and women, she defends an abandoning of patriarchy and the transition towards a new economic model that promotes feminist sustainability of life. Cristina is a member of the Institut Interuniversitari d’Estudide Dones Gènere (iiEDG) and the International Association for Feminist Economics (IAFFE). (ca) María Cristina Carrasco és doctora en Ciències Econòmiques i professora de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Autora de diversos llibres, publicacions i investigacions sobre el treball domèstic i de les dones, defensa un abandonament del patriarcat i la transició cap a un nou model d’economia feminista que fomenti la sostenibilitat de la vida. La Cristina és membre de l’Institut Interuniversitari d’Estudide Dones Gènere (iiEDG) i de la International Association for Feminist Economics (IAFFE). (es) María Cristina Carrasco es doctora en Ciencias Económicas y profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autora de varios libros, publicaciones e investigaciones sobre el trabajo doméstico y de las mujeres, defiende un abandono del patriarcado y la transición hacia un nuevo modelo de economía feminista que fomente la sostenibilidad de la vida. Cristina es miembro del Institut Interuniversitari d’Estudide Dones Gènere (iiEDG) y de la International Association for Feminist Economics (IAFFE). 

International Association for Feminist Economics · Universitat de Barcelona ·  Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere