Martín González

(en) Martín González is a student of Journalism at the Universitat Pompeu Fabra. Passionate about free software and data journalism, he works in KDE Spain and the newspaper El Español in the data analysis unit. He is a member of Hacks Hackers Barcelona. (ca) Martín González és estudiant de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. Apassionat del programari lliure i del periodisme de dades, col·labora a KDE Espanya i amb el diari El Español en la unitat d’anàlisi de dades. És membre de Hacks Hackers Barcelona. (es) Martín González es estudiante de periodismo en la Universitat Pompeu Fabra. Apasionado del software libre y del periodismo de datos, colabora en KDE España y con el diario El Español en la unidad de análisis de datos. Es miembro de Hacks Hackers Barcelona.

Universitat Pompeu Fabra · KDE Spain · El Español · Hack Hackers