Mauricio O’Brien

(en) At the present moment, works at Platoniq as project manager for open-knowledge & heritage projects, and also is responsible as a consultant for design & education at Fundación Goteo. Professor at schools like ELISAVA – School of Design and Engineering of Barcelona (UPF), European Institute of Design (IED), ESEI – International Business School Barcelona, ENSAM – National School of Architecture of Montpellier, among others. Developed a series of educational labs and workshops with students, since 2004, for the graduate and undergraduate education community. (ca) Actualment, treballa a Platoniq com a coordinador de projectes en l’àmbit de l’Open Knowledge i patrimoni, i és també consultor per als àmbits de disseny i educació a la Fundació Goteo. Professor a ELISAVA – Escola de Disseny i Enginyeria de Barcelona (UPF), Institut Europeu de Disseny (IED), ESEI – International Business School Barcelona, ​​ENSAM – Escola Nacional d’Arquitectura de Montpeller, entre d’altres. Desenvolupa una sèrie de laboratoris i tallers educatius amb els estudiants, des de l’any 2004, per al graduat i la comunitat d’educació universitària.
(es) Actualmente, trabaja en Platoniq como coordinador de proyectos en el ámbito del Open-Knowledge y patrimonio, y es también consultor para los ámbitos de diseño y educación en la Fundación Goteo. Profesor en ELISAVA – Escuela de Diseño e Ingeniería de Barcelona (UPF), Instituto Europeo de Diseño (IED), ESEI – International Business School Barcelona, ​​ENSAM – Escuela Nacional de Arquitectura de Montpellier, entre otros. Desarrollado una serie de laboratorios y talleres educativos con los estudiantes, desde el año 2004, para el graduado y la comunidad la educación universitaria.

@mauriOB

Platoniq · Federación de Ideas* · Goteo · Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

 Universitat de Girona · Bingo! · Universitat Pompeu Fabra