Mayo Fuster Morell

(en) Mayo Fuster Morell is director of research on collaborative economy at the Internet Interdisciplinary Institute of the Open University of Catalonia (Dimmons). Additionally, she is faculty affiliated at the Berkman Center for Internet and Society at Harvard University, and at Institute of Govern and Public Policies at Autonomous University of Barcelona (IGOPnet). In 2010, she concluded her PhD thesis at the European University Institute in Florence on the governance of common-based peer production, and have numerous publications in the field. She is the principal investigator for the European project P2Pvalue Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production. She is also responsible of the experts group BarCola on collaborative economy and commons production at the Barcelona City Council. (ca) Mayo Fuster Morell és directora d’investigació sobre economia col·laborativa a l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (Dimmons). També és professora afiliada del Centre Berkman per a Internet i la Societat de la Universitat de Harvard i de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (IGOPnet). L’any 2010 va acabar la seva tesi doctoral a l’Institut Universitari Europeu de Florència sobre el govern de la producció basat en comú entre iguals, i compta amb nombroses publicacions en aquest camp. Dirigeix la recerca del projecte europeu P2Pvalue, una plataforma tecnosocial de models sostenibles peer to peer. També és responsable de BarCola, un grup d’experts en economia i producció col·laboratives de béns comuns de l’Ajuntament de Barcelona. (es) Mayo Fuster Morell es directora de investigación sobre economía colaborativa en el Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (Dimmons). Además, es profesora afiliada del Berkman Center para Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard y del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (IGOPnet). En 2010 concluyó su tesis doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia sobre el gobierno de la producción basado en común entre iguales, y cuenta con numerosas publicaciones en este campo. Dirige la investigación del proyecto europeo P2Pvalue, una plataforma tecnosocial de modelos sostenibles peer to peer. También es responsable de BarCola, un grupo de expertos en economía y producción colaborativas de bienes comunes del Ayuntamiento de Barcelona.

@lilaroja

Dimmons · P2Pvalue · IGOPnet · Universitat Autònoma de Barcelona

Berkman Center · European University Institute