Mercè Rua

(en) Mercè is a Design Researcher and UX Designer that works with organizations and institutions in helping them get qualitative, “human-centered” users’ data as well as develop new solutions (products, services, spaces, etc.) aligned with the users’ needs, desires and behaviors.

She facilitates co-creation and innovation workshops using a unique blend of design thinking, improvisation and art of hosting. Ultimately, her drive is helping people develop the skills needed to adapt and create systemic changes together.

She is part of HOLON where she is working with UNEP to develop a user-centered Eco-innovation resource for SMEs in developing countries. She also collaborates with OuiShare and Ideas for Change and is involved with different change-makers’ initiatives such as POC21, OSCEdays and EEP.

(ca) Mercè és investigadora i dissenyadora de UX i treballar amb organitzacions i institucions ajudant-les a obtenir dades qualitatives dels usuaris (human-centered), per així desenvolupar noves solucions (Productes, Serveis, Espais, etc.) alineades amb les necessitats, desitjos i comportaments d’aquets.Facilita processos d’innovació i co-creació utilitzant una barreja única de Design Thinking, improvisació aplicada i art of hosting. El seu interès està en ajudar a les persones a desenvolupar les habilitats necessàries per adaptar-se y crear conjuntament transformació sistèmica.

Forma part de Holon, on està treballant per UNEP desenvolupant una eina d’Eco-Innovació per a les PIMEs de països en desenvolupament. És també col·laboradora de OuiShare i de Ideas for Change i está implicada en diferents iniciatives de transformació sistèmica com POC21, OSCEdays i EEP.

(es) Mercè es investigadora y diseñadora en UX y trabaja con organizaciones e instituciones ayudándolas a obtener (human-centered) información cualitativos de los usuarios, y así desarrollar nuevas soluciones (productos, servicios, espacios, etc.) alineados con las necesidades, deseos y comportamientos de estos.

Facilita procesos de innovación y co-creación utilizando una mezcla única de Design Thinking, improvisación aplicada y art of hosting. Su interés está en ayudar a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para adaptarse y crear cambios sistémicos de manera conjunta.

Forma parte de Holon, donde está tabajando para UNEP en el desarrollo de una herramienta de Eco-innovación para PYMEs en países en desarrollo. És colaboradora también de OuiShare y de Ideas for Change y está implicada en distintas iniciativas de transformación sistémica cómo POC21, OSCEdays y EEP.

@mruaf · @weareholon