Mònica Garriga i Miret

(en) Mònica Garriga is producing Teixidora, an initiative to track, document and connect techno-social activity in the area of Barcelona. Has developed CitizenSqKm and Km2Ciutat an investigation into the use of mobile and GIS technologies to promote transformation through education, local government and citizen participation. She has specialized in Communication and Multi-platform and Transmedia. She is a partner at media140 with projects and events, spanning science, media and technology across the globe. She was a correspondent for Angencia EFE, Catalunya Radio and La Vanguardia in Australia and the South Pacific (1999-2011). Has a degree in Law and Master in Communication (ca) Mònica Garriga està impulsant la iniciativa Teixidora per seguir, documentar i relacionar l’activitat tecnosocial des de l’àrea de Barcelona. Ha desenvolupat  CitizenSqKm i Km2Ciutat una recerca sobre l’ús de les tecnologies mòbils i GIS per fomentar la transformació, mitjançant l’educació, el govern local i la participació ciutadana. S’ha especialitzat en Comunicació i Transmèdia i Multi-plataforma. És sòcia de media140, un projecte de ciència, comunicació i tecnologia amb esdeveniments, exposicions i experiències globals.  Va ser corresponsal de l’Agència Efe, Catalunya Ràdio i La Vanguardia a Austràlia i el Pacífic Sud (1999-2011).  És Llicenciada en Dret i Màster en Comunicació. (es) Mònica Garriga impulsa la iniciativa Teixidora para seguir, documentar y relacionar la actividad tecnosocial desde el área de Barcelona. Ha desarrollado CitizenSqKm yKm2Ciutat una investigación sobre el uso de las tecnologías móviles y GIS para fomentar la transformación, mediante la educación, el gobierno local y la participación ciudadana. Se ha especializado en Comunicación y Multi-plataforma y Transmedia. Es socia de media140, un proyecto de ciencia, comunicación y tecnología con eventos, exposiciones y experiencias globales. Fue corresponsal de la Agencia Efe, Cataluña Radio y La Vanguardia en Australia y el Pacífico Sur (1999-2011). Es Licenciada en Derecho y Master en Comunicación.

@Mogams

Seguim fils · Media140 · CitizenSqKm ·Teixidora