Núria del Río Paracolls

(en) Núria del Río is a researcher on Economy of Commons at Medialab-Prado, and an expert on ethical finance. She researches  hybrid economic models to finance the new social complexity. Her project is linked to one of the main strategic lines of research and activity in MediaLab “El laboratorio del Procomún”. (ca) Núria del Río és un investigadora en Economia dels Comuns al Medialab-Prado, experta en finances ètiques. Investiga entorn els models econòmics híbrids per finançar la nova complexitat social. El seu projecte està vinculat a una de les principals línies estratègiques de recerca i l’activitat a MediaLab, “El Laboratorio del Procomún”. (es) Núria del Río es un investigadora en Economía de los Comunes en el Medialab-Prado, experta en finanzas éticas. Investiga en torno a los modelos económicos híbridos para financiar la nueva complejidad social. Su proyecto está vinculado a una de las principales líneas estratégicas de investigación y la actividad en MediaLab, “El Laboratorio del procomún”.

@nurpak11