Rachel O’Dwyer

(en) Rachel O’Dwyer is a government of Ireland research fellow, currently based in Maynooth University, Dublin, and a lecturer in the School of Computer Science and Statistics Trinity College (Dublin). She is the curator of openhere, a biennial festival and conference on the digital commons and a member of the P2P Foundation. Most of her research focuses on the political economy of communications, with a particular emphasis on mobile networks, digital currencies and commons-based peer production. (ca) Rachel O’Dwyer és research fellow al Govern d’Irlanda. Actualment establerta a la Universitat de Maynooth (Dublín), és professora a l’Escola de Ciències Computacionals i Estadística del Trinity College (Dublín). És responsable d’Openhere, un festival biennal i de conferències sobre els béns comuns digitals, i membre de la P2P Foundation. La major part de la seva investigació es centra en l’economia política de la comunicació, amb especial èmfasi en les xarxes mòbils, les monedes digitals i la producció entre iguals basada en béns comuns. (es) Rachel O’Dwyer es research fellow en el Gobierno de Irlanda. Actualmente establecida en la Universidad de Maynooth (Dublín), es profesora en la Escuela de Ciencias Computacionales y Estadística del Trinity College (Dublín). Es responsable de Openhere, un festival bienal y de conferencias sobre los bienes comunes digitales, y miembro de la P2P Foundation. La mayor parte de su investigación se centra en la economía política de la comunicación, con especial énfasis en las redes móviles, las monedas digitales y la producción entre iguales basada en bienes comunes.

@Rachelodwyer

 

Maynooth University · Openhere Festival · School of Computer Science & Statistics Trinity College