Ricard Ruiz de Querol

(en) Ricard Ruiz de Querol is now Partner at Coperfield for Social Good, which specializes in facilitating change processes and finding responses to challenges for organizations and groups of people. He has enjoyed the privilege of living several professional lives, mostly in strategic and managing positions in the IT sector. Initially trained in Physics (Ph. D. from M.I.T.), he was later trained at IESE, UOC (Ph.D. in Information Society) and Kaospilot (Creative Leadership). He is motivated by the need to find better responses to social challenges, including that of making a more socially responsible development and usage of the technological possibilities. He is also a partner and regular contributor at Alternativas Económicas, a magazine for people interested in alternative views of the economy. (ca) Ricard Ruiz de Querol és soci director a Coperfield for Social Good, especialitzada en la facilitació de processos de canvi i la recerca de respostes als reptes per a organitzacions i grups de persones. Ha tingut el privilegi de viure diverses vides professionals, amb responsabilitats directives i de gestió estratègica, sobretot en el sector de les TIC. Format inicialment en Física (doctor pel MIT) i més endavant a l’IESE, a la UOC (Doctorat en Societat de la Informació) i en KaosPilot (Lideratge Creatiu). El motiva la necessitat de trobar millors respostes als problemes socials, incloent el d’aconseguir un desenvolupament i un ús més socialment responsables de les possibilitats tecnològiques. És també soci i col·laborador habitual d’Alternativas Económicas, una revista per a persones interessades en visions alternatives de l’economia. (es) Ricard Ruiz de Querol es socio director en Coperfield for Social Good, especializada en la facilitación de los procesos de cambio y la búsqueda de respuestas a los retos para las organizaciones y grupos de personas. Ha tenido el privilegio de vivir varias vidas profesionales, con responsabilidades directivas y de gestión estratégica, sobre todo en el sector de las TIC. Formado inicialmente en Física (doctor por el MIT) y más adelante en el IESE, en la UOC (Doctorado en Sociedad de la Información) y en KaosPilot (Liderazgo Creativo). Le motiva la necesidad de encontrar mejores respuestas a los problemas sociales, incluyendo el de conseguir un desarrollo y un uso más socialmente responsable de las posibilidades tecnológicas. Es también socio y colaborador habitual de Alternativas Económicas, una revista para personas interesadas en visiones alternativas de la economía.

@ruizdequerol

Coperfield for Social Good · IESE · Kaospilot · Alternativas Económicas

Massachusetts Institute of Technology · Universitat Oberta de Catalunya