Samer Hassan

(en) Samer Hassan (PhD) is an activist and researcher, Fellow at the Berkman Center for Internet & Society (Harvard University) and Assistant Professor at the Universidad Complutense de Madrid (Spain). He has carried out research in distributed systems, social networks, social simulation and artificial intelligence from positions in the University of Surrey (UK) and the American University of Science & Technology (Lebanon). Coming from a multidisciplinary background in Computer Science and Social Sciences, he has more than 45 publications in those fields. Engaged in free/open source projects, he co-founded the Comunes.org Nonprofit and the Move Commons webtool project, and has experience in multiple communities and grassroots initiatives. He’s involved as UCM Principal Investigator in the FP7 P2Pvalue project on the development of webtools for Commons-based peer production. His research interests include Commons-based peer production, online communities, distributed architectures, social movements & cyberethics. (ca) Samer Hassan és un activista i investigador, fellow del Berkman Center for Internet & Society (Harvard University) i professor a la Universitat Complutense de Madrid (Espanya). Ha dut a terme recerca en sistemes distribuïts, xarxes socials, simulació social i intel·ligència artificial a partir de rols a la Universitat de Surrey (Regne Unit) i la Universitat Americana de Ciència i Tecnologia (Líban). De formació multidisciplinària en Informàtica i Ciències Socials, ha realitzat més de 45 publicacions en aquests camps. Participa en projectes de codi lliure / obert, cofundador de l’organització sense ànim de lucre Comunes.org i l’eina Move Commons, i té experiència en múltiples comunitats i iniciatives de base. Està involucrat com a investigador principal UCM en el projecte FP7 P2Pvalue en l’estudi de valor en la producció entre iguals basada en el procomú. Els seus interessos de recerca inclouen la producció entre iguals basada en el procomú, les comunitats en línia, les arquitectures distribuïdes, els moviments socials i la ciberètica. (es) Samer Hassan (PhD) es un activista e investigador, fellow del Berkman Center for Internet & Society (Harvard University) y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (España). Ha llevado a cabo investigación en sistemas distribuidos, redes sociales, simulación social e inteligencia artificial a partir de roles en la Universidad de Surrey (Reino Unido) y la Universidad Americana de Ciencia y Tecnología (Líbano). De formación multidisciplinaria en Informática y Ciencias Sociales, ha realizado más de 45 publicaciones en esos campos. Participando en proyectos de software libre, es cofundador de la organización sin ánimo de lucro Comunes.org y la herramienta Move Commons, y tiene experiencia en múltiples comunidades e iniciativas de base. Es  investigador principal UCM en el proyecto FP7 P2Pvalue sobre el desarrollo de herramientas web para la producción entre iguales basada en el procomún. Sus intereses de investigación incluyen  la producción entre iguales basada en el procomún, las comunidades online, las arquitecturas distribuidas, los movimientos sociales y la ciberética.

@sh3v3k

 P2Pvalue · Berkman Center · GRASIA/UCM