Xavier Dengra i Grau

(en) About to finish his degree in Biotechnology with a specialization in process engineering at the Autonomous University of Barcelona, Xavier Dengra is an academy teacher and a member of Amical Wikimedia, an organization that promotes Wikipedia, its sister projects, and free knowledge in Catalan. Editor of the free encyclopedia for over 7 years, he is also administrator of Viquillibres (collaborative books with open license) and Viquidites (compilation of the oral tradition of the Catalan Countries, and famous quotations). He has worked with schools, university projects, municipalities and the with Government of Catalonia in preparing and advising the citizenship on open projects. (ca) A punt de finalitzar el grau de Biotecnologia amb menció de processos a la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Dengra és professor d’acadèmia i membre d’Amical Wikimedia, l’organització que promou la Viquipèdia, els seus projectes germans i el coneixement lliure en llengua catalana. Editor de l’enciclopèdia lliure des de fa més de 7 anys, és també administrador de Viquillibres (un portal de llibres col·laboratius amb llicència oberta) i Viquidites (un recull de la tradició oral dels Països Catalans i de citacions celèbres). Ha col·laborat amb escoles, projectes universitaris, ajuntaments i la Generalitat de Catalunya en l’elaboració i assessorament de projectes oberts a la ciutadania. (es) A punto de finalizar el grado en Biotecnología con mención de procesos en la Universidad Autónoma de Barcelona, Xavier Dengra es profesor de academia y miembro de Amical Wikimedia, la organización que promueve la Wikipedia, sus proyectos hermanos y el conocimiento libre en catalán. Editor de la enciclopedia libre desde hace más de 7 años, es también administrador de Viquillibres (un portal de libros colaborativos con licencia abierta) y Viquidites (una recopilación de la tradición oral de los Países Catalanes y de citas célebres). Ha colaborado con escuelas, proyectos universitarios, ayuntamientos y la Generalitat de Cataluña en la elaboración y asesoramiento de proyectos abiertos a la ciudadanía.

Amical Wikimedia · Universitat Autònoma de Barcelona · Viquillibres · Viquidites