Construint col·laboracions entre ciutats que promouen l’economia col·laborativa

Building collaborations between cities promoting commons collaborative economy
Construyendo colaboraciones entre ciudades que promueven la economía colaborativa

Etherpad (notes)