Datathon II: Presentació de resultats i premis

Datathon II: Presentation of results and awards · Datathon II: Presentación de resultados y premios

(en) We invite all people interested in data visualization and the collaborative economy to showcase their creativity! Participants should develop visualizations which allow identification of new relations among data gathered around the Commons Collaborative Economy in the P2P value project (and also the recent Catalan version of the directory). There is a 1000€ prize to distribute among the best five visualizations. For more information click the Data Contest section. (ca) Convidem a totes les persones interessades en la visualització de dades i l’economia col·laborativa a mostrar la seva creativitat! Els participants han de desenvolupar visualitzacions que permetin la identificació de noves relacions entre les dades reunides al voltant de l’economia col·laborativa en el projecte P2P Value (i també la recent versió en català del directori). Hi ha un premi de 1.000€ a repartir entre les millors cinc visualitzacions. Per a més informació, feu clic a la secció Concurs de dades. (es) ¡Invitamos a todas las personas interesadas en la visualización de datos y la economía colaborativa a mostrar su creatividad! Los participantes deben desarrollar visualizaciones que permitan la identificación de nuevas relaciones entre los datos reunidos en torno a la economía colaborativa en el proyecto P2P Value (y también la reciente versión en catalán del directorio). Hay un premio de 1.000 € a repartir entre las mejores cinco visualizaciones. Para más información, haz clic en la sección Concurso de datos.

Etherpad (notes)

Results / Resultats / Resultados