Internet de les Coses

Internet of Things · Internet de las Cosas

(en) How we can build a common network for the Internet of Things. This session involves companies based in Barcelona who have a lot to say, and community members. There will be a round of presentations by attendees, and the following questions will be answered: What is LoRaWAN? And the Things Network? What use cases does it present? What can we learn from guifi.net? What do we already have and what do we need to build the network in Barcelona? (ca) Com construïm la xarxa comú de l’Internet de les Coses. En aquesta sessió intervindran empreses del sector ubicades a Barcelona que hi tenen molt a dir i membres de la comunitat. Es realitzarà una ronda de presentació dels presents i es donaran respostes a les qüestions: Què és LoRaWAN? I la Things Network? Quins casos d’ús presenta? Què podem aprendre de guifi.net?  Què tenim ja i que ens falta per construir la xarxa a Barcelona? (es) Cómo construimos la red común del Internet de las Cosas. En esta sesión intervendrán empresas del sector ubicadas en Barcelona que tienen mucho que decir y miembros de la comunidad. Se realizará una ronda de presentación de los presentes y se darán respuestas a las cuestiones: ¿Qué es LoRaWAN? Y la Things Network? ¿Qué casos de uso presenta? ¿Qué podemos aprender de guifi.net? ¿Qué tenemos ya y que nos falta para construir la red en Barcelona? 

Etherpad (notes)

Presentation slides: Wouter Tebbens