Qüestions legals i polítiques públiques del Digital DIY

Legal and Policy questions related to Digital DIY · Cuestiones legales y políticas públicas del Digital DIY

(en) Putting digital and electronic manufacturing of sensors and actuators into the hands of users provides many economic and educational opportunities, while also challenging existing legal systems (eg. intellectual property, privacy and product liability). In this session we will talk about different challenges in the context of the confluence of bits and atoms and the so-called “Digital DIY”. (ca) La fabricació digital i l’electrònica de sensors i actuadors en mans de les usuàries dóna moltes oportunitats educatives i econòmiques. A la vegada també posa reptes als sistemes legals vigents, com la propietat industrial, la privacitat i la responsabilitat de productes. En aquesta sessió parlem dels diferents reptes en el context de la confluència de bits i àtoms i l’anomenat «Digital DIY» o «bricolatge digital». (es) La fabricación digital y electrónica de sensores y actuadores en manos de las usuàries crea muchas oportunidades educativas i económicas. A la vez también pone retos a los sistemas legales vigentes, como la propiedad industrial, la privacidad y la responsabilidad de productos. En esta sesión hablamos de los diferentes retos en el contexto de la confluencia de bits y átomos y el llamado «Digital DIY» o «bricolaje digital».

Etherpad (notes)

Presentation slides: Wouter Tebbens | Xavier Pi i Palomés