13/06/2019

Com participar

Qualsevol departament o projecte associat en temes vinculats a l’economia de plataforma i col·laborativa a l’Ajuntament de Barcelona o altres institucions de govern local pot participar.

 

Criteris d’inclusió a BarCola per organitzacions (no governamentals)  

 • Organitzacions (amb certa consolidació i reconeixement al camp): Fundacions, associations, cooperatives, i empreses – start up “responsables”, xarxes o centres promotors, centres i projectes de recerca.
 • Arrelament a Barcelona
 • Compromís de participació activa continuat
 • Apropament procomú. Organització orientada al procomu en alguna de les següents qualitats:
 • Producció col·laborativa: (oberta a la participació) recolzada per les noves tecnologies
 • Governança participada: Preferiblement cooperatives, fundacions o / i empreses que disposin de mecanismes participatius i decisors perquè els usuaris i comunitats puguin intervenir en definir les normes que defineixen la seva interacció i la gestió del recurs i valor generat
 • Tecnologia lliure: Preferiblement basades en FLOSS o tecnologia lliure i descentralitzada
 • Coneixement obert: Preferiblemente llicències obertes / lliures del contingut o recurs (CC, etc) i dades obertes
 • Circular: Preferiblement proactius per millorar l’impacte mediambiental
 • Finalitat social i amb vistes de l’interès comú: Preferiblement lligada a algun repte social i amb vies de retorn al comú

Per qualitats procomuns de plataformes digital com a criteris orientatius hi ha l’estrella de qualitats procomuns.

La participació és per grups, no individual. Cada grup decidirà quines persones participaran a BarCola en la seva representació. A banda, si persones individuals que poden aportar valor i amb apropament procomú volen participar de les activitats poden fer-ho puntualment.

Mecanismes d’inclusió

 • Es fa proposta d’inclusió per algun dels membres actuals de BarCola de l’organització proposada amb una breu descripció o/i enllaç a web. I l’organització proposada ha d’omplir aquest formulari. Si en una setmana cap membre de BarCola mostra contrarietat es incorporada la nova organització a BarCola.
 • Es buscarà mantenir un equilibri de gènere en les persones que s’incorporaran. També de les varies àrees d’acció. Es valora que s’incrementi el nombre de membres que ofereixen serveis com cooperatives o start ups responsables.