12/06/2019

Grup Barcola

barcola_logo

Barcola és un grup de treball i nodus d’intercanvi d’informacions i de debat, de contrast i aprenentatge mutu entre visions plurals; espai de generació d’idees i incubació de nous projectes i intervencions a Barcelona per nodrir l’ecosistema local, i la cocreació de polítiques públiques en economia de plataforma i col·laborativa d’orientació procomú a Barcelona.