18/09/2019

Guia de recursos per emprendre en economia de plataforma i col·laborativa

Captura de pantalla 2019-09-27 a las 13.26.45

La Guia de recursos per emprendre en economia de plataforma i col·laborativa fa un mapatge de les plataformes d’economia col·laborativa amb impacte a la ciutat de Barcelona i n’analitza les dimensions democràtiques, per arribar a l’objectiu final: a partir d’un Toolkit vol proporcionar unes eines a les persones emprenedores per articular un espai de debat, anàlisi i suport al disseny de les plataformes d’economia col·laborativa.

La guia és un document pràctic que vol obrir una finestra de possibilitats a totes aquelles persones que decideixin emprendre en economia de plataforma i col·laborativa. Aquesta guia s’ha realitzat en el marc del projecte de la UOC i l’Ajuntament de Barcelona “Share Barcelona: Acord de col·laboració en matèria d’economia col·laborativa”.

 

Guia de recursos per emprendre en economia de plataforma i col·laborativa.

 

 

Recursos: el semàfor i la conversa

Per tal de facilitar el disseny d’una plataforma digital, laGuia de recursos per emprendre en economia de plataforma i col·laborativa incorpora dues eines fonamentals que faciliten la creació o l’estudi de projectes de l’economia col·laborativa procomú. D’una banda, el semàfor és una eina dissenyada perquè les persones que la utilitzen es facin preguntes al voltant de les diferents dimensions a l’hora de projectar o revisar una plataforma digital. D’altra banda, l’eina de la conversa està formulada com un espai on, a través del joc, les persones que la utilitzin puguin descobrir i dialogar sobre els diferents elements a considerar en la creació d’una plataforma.

 • Semàfor

Descarrega, imprimeix i, seguint les instruccions, completa el semàfor de la teva plataforma digital.

 • Conversa

Descarrega, imprimeix i munta, seguint les instruccions, les fitxes de cada una de les dimensions que configuren una plataforma d’economia col·laborativa i conversa amb els teus companys sobre les diferents opcions a considerar.

 

 

Mapatge de casos de Barcelona

Aquest mapatge parteix de la revisió d’una llista inicial de casos del projecte P2P Value, en la qual s’han introduït noves plataformes d’economia col·laborativa tot seguint una sèrie de criteris: (1) Projectes amb activitat a Barcelona, (2) Projectes basats o recolzats per una plataforma digital i (3) Projectes basats en la producció col·laborativa.

 

A partir d’aquest mapatge, s’ha realitzat una investigació vinculada al projecte DECODE que s’articula al voltant de l’estrella de l’economia de plataforma i col·laborativa i que té per objectiu l’estudi de les dimensions democràtiques de les plataformes digitals, contemplant la governança, el model econòmic, les polítiques tecnològiques i de dades i la responsabilitat social i impacte de les plataformes digitals. En aquest enllaç podeu aprofundir en aquest marc teòric i d’anàlisi i els resultats de la seva aplicació.

estrella_cat

 

Recursos d’emprenedoria

Recursos inicials

 • Review of methodologies for the design & incubation of collaborative platforms (DIMMONS)

Recull de diferents materials i mètodes per a la conceptualització i desenvolupament de plataformes

https://dimmons.net/methodologies-for-design-incubation-collaborative-platforms/

 • Model dels 5 pilars de sostenibilitat procomú (FKI)

Aquest marc de treball serveix com a base en l’aprofundiment sobre aspectes relacionats amb la governança, els modes de producció, les maneres de compartir coneixement, els ingressos i recursos, i els recursos compartits que intervenen en el desenvolupament d’un projecte que s’articuli sota el paraigua del procomú digital. FKI ha desenvolupat una dinàmica a través d’aquest marc.

https://oficina.commonscloud.coop/s/pfebtjA65NwfSAJ#pdfviewer

Un vestit procomú

https://oficina.commonscloud.coop/s/aAdTzpMcKZAMg7m#pdfviewer

Té per objectiu que les persones participants posin «un vestit procomú» al seu projecte, tot observant com li escau situar el projecte en el marc de l’economia procomú i, així, veure què hi encaixa i què s’hauria de modificar.

 

Altres mapatges

 • Directori d’economia col·laborativa procomú (DIMMONS)

https://directori.p2pvalue.eu

Aquest directori permet cercar casos de producció i d’economia col·laborativa entre iguals. És un instrument útil per a identificar àmbits d’activitat, bones pràctiques, projectes potencials amb qui col·laborar, etc.

 • Pam a Pam (SETEM – XES)

https://pamapam.org/ca/

Un directori d’entitats i iniciatives de l’Economia Social i Solidària. A través del cercador es poden revisar àmbits de treball i potencials espais d’intercooperació amb projectes de l’ESS. També és rellevant per a comprendre els criteris d’avaluació que s’estableixen per als casos que tenen molts punts de contacte amb les dimensions democràtiques de l’economia col·laborativa.

 • Mapa de la innovació social (IGOP)

https://barrisicrisi.wordpress.com/category/mapa-innovacio-social/

Aquest mapa permet identificar iniciatives d’innovació social a Catalunya. Més enllà del mapa, hi ha un estudi útil per a comprendre les claus i la significació dels projectes d’innovació social i el paper de les polítiques públiques.

 • Barcelona més sostenible (Ajuntament de Barcelona)

https://www.bcnsostenible.cat

Aquest mapa permet descobrir iniciatives de sostenibilitat a la ciutat de Barcelona. Així mateix, la persona que l’utilitza pot contribuir-hi aportant iniciatives no identificades.

 • Digital Social Innovation (NESTA)

https://digitalsocial.eu/case-studies

Base de dades de projectes internacionals d’innovació social pensada perquè pugui servir d’inspiració.

 

Altres eines i jocs

 • El joc de l’Economia del Procomú (FKI)

https://femprocomuns.coop/economia-del-procomu-el-joc/

Aquest joc vol facilitar la comprensió de la dinàmica l’economia del procomú, diferenciada de l’economia de mercat i que té per objectiu promoure un bé en benefici de tothom.

 • FemMapa de l’ecosistema de confluència entre l’economia social i el procomú (FKI)

https://oficina.commonscloud.coop/s/CHiJB937mxmNiBY#pdfviewer

Una guia que té per objectiu la construcció d’un mapa que visibilitzi l‘ecosistema de confluència entre el procomú i l‘economia social. S’hi presenten diversos casos: Katuma, Som Mobilitat, Decidim, Dimmons, Guifi.net, etc.

Cartes: https://oficina.commonscloud.coop/s/B8Q7ntCtaTr6dET#pdfviewer

 • Commonspoly (Zemos98)

https://commonspoly.cc/

Es tracta d’un joc de taula creat per a fer-nos reflexionar de forma lúdica sobre les possibilitats i els límits del comú com a discurs crític sobre els canvis rellevants de la societat. És un dispositiu ideal per a introduir les teories dels comuns d’una manera pedagògica i entretinguda.

 • Wotify (Platoniq)

https://wotify.co

            Conjunt d’eines que permet la preparació d’un hackathó.

 • Balanç Social (XES)

https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/

Eina que permet a les entitats mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern de la seva activitat.

Aquesta guia vol promoure que les entitats incorporin la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la seva activitat, tenint en compte les diferències de gènere existents a la societat i amb l’objectiu que les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats socials.

 

Polítiques públiques

 • Procomuns

https://procomuns.net/ca/

Col·laboratives Procomunes és un fòrum de cocreació de polítiques públiques per a una economia col·laborativa procomuna. Un fòrum de política col·laborativa per a una economia col·laborativa. Un espai de codisseny i desenvolupament de propostes, solucions i estratègies per a un avenç de les economies col·laboratives del procomú.

 • Guia de compra pública de TIC de l’Ajuntament de Barcelona

https://hdl.handle.net/11703/106226

Directrius per a definir el nou model de relació amb els proveïdors de tecnologia, que es basa en el Codi de Pràctiques Tecnològiques. Aquest codi és un conjunt de directius per a la implementació de projectes tecnològics que desplega de manera pràctica l’estratègia de transformació digital àgil de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb els estàndards de serveis digitals de la ciutat. El desenvolupament de serveis digitals àgils; la sobirania tecnològica, basada en l’ús d’estàndards oberts i de programari lliure i de fonts obertes; la gestió ètica i segura de dades i la política de dades obertes.

 

Referències

 • L’Economia Social i Solidària a Barcelona. Les altres economies s’obren pas a la ciutat.

Autoria: Anna Fernàndez, Ivan Miró (La Ciutat Invisible).

Promogut pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i per La Ciutat Invisible.

Gener del 2016.

Disponible a: https://bit.ly/1TpejcG

 • Economia Social i Solidària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: contextualització i situació actual

Autoria: August Corrons, Mayo Fuster i Ricard Espelt.

Desembre del 2017.

Disponible a: https://bit.ly/2L1xeiW

 • Les Altres Economies de la ciutat. Identificant l’ecosistema d’economies transformadores de Barcelona.

Autor: Ruben Suriñach.

Promogut pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i per Barcelona Activa. Editorial Montaber.

Juliol del 2016.

Resum executiu disponible a: https://bit.ly/2mnh04L

 • Economies socials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Pràctiques i polítiques de suport a l’economia solidària, cooperativa i col·laborativa.

Autor de La Ciutat Invisible: Ivan Miró. Autors del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB): Vittorio Galletto, Sandra Aguilera i Marc Fíguls. Promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Desembre 2016.

Disponible a: https://bit.ly/2uI0Iaq

 • Economies transformadores de Barcelona.

Autor: Ruben Suriñach.

Promogut pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona. Editorial Marge Books.

Octubre del 2017.

 • Transitant cap al procomú: La Comunificadora.

Autor: David Gómez.

Promogut per Barcelona Activa.

Octubre del 2017.

Disponible a: https://bit.ly/2KZNVv8

 • Polítiques municipals en l’àmbit de la Societat del Coneixement i la Ciutat Intel·ligent. Cap a un model més sostenible, social i democràtic.

Autor: Wouter Tebbens.

Promogut pel Free Knowledge Institute.

Maig del 2016.

Disponible a: https://bit.ly/2LlliHY

 • Pla d’impuls de l’Economia Social i Solidària.

Promogut pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.

Any 2016.

Disponible a: https://bit.ly/2Lp5zon

 • Informe del mercat social 2016.

Promogut per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya XES. Àrea de Mercat Social.

Octubre del 2017.

Disponible a: https://mercatsocial.xes.cat/ca/pdf-estat-mercat/

 • Cap a una economia col·laborativa responsable.

Autor: Albert Cañigueral.

Promogut per la revista Oikonomics nº6 coordinada per August Corrons dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Novembre del 2016.

Disponible a: https://bit.ly/2utjvam

 • L’economia del futur ha de ser social i solidària.

Autor: Jordi Garcia.

Promogut per la revista Oikonomics nº6 coordinada per August Corrons dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Novembre del 2016.

Disponible a: https://bit.ly/2zIZ3Hr

 • Declaració i propostes de noves polítiques per a l’economia col·laboració procomú.

Promogut per Procomuns.

Maig del 2016.

Disponible a: https://procomuns.net/en/

 • De la economía colaborativa corporativa a la social, procomún, feminista y ecológica.

Autora: Mayo Fuster.

Prefaci a l’edició castellana de Cooperativismo de plataforma. Desafiando la economía colaborativa corporativa.

Autor: Trebor Scholz.

Promogut pel grup de recerca Dimmons (Digital Commons Research Group) de l’Internet Interdisciplinary Institute IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

2016.

Disponible a: https://bit.ly/2zLsxEE

 • Cooperativisme de plataforma: Regirar l’economia col.laborativa per a un futur sostenible. Revista NEXE.

Autora: Mayo Fuster

2017

Disponible a: https://bit.ly/2jPofiH

 • Procomún digital y cultura libre. ¿Hacia un cambio de época?

Autors/es: Mayo Fuster, Joan Subirats, Marco Berlinguer, Rubén Martínez, Jorge Salcedo.

Editorial Icaria

2016

Disponible a: https://bit.ly/2Jwf1nV

 • L’economia solidària en 100 paraules.

Autor: Jordi Garcia.

Editorial Icaria.

Novembre del 2017.