REPTES I OPORTUNITATS DE LES ECONOMIES DE PLATAFORMA I COL·LABORATIVES D’ORIENTACIÓ PROCOMUNS A BARCELONA

L'economia col·laborativa de plataformes digitals està creixent exponencialment, plantejant reptes i oportunitats. S'ha convertit en una prioritat per les agendes polítiques de tot el món, incloent a Barcelona i Catalunya. És clau la involucració de la ciutadania. També ho és l'impuls de el model procomú com a oportunitat per democratitzar l'economia. Procomuns és un fòrum de co-creació de polítiques públiques, un fòrum de política col·laborativa per a una economia col·laborativa. Un espai de co-disseny i desenvolupament de propostes, solucions i estratègies per a un avanç de les economies col·laboratives procomuns a Catalunya.