20/06/2017

Co-creació de noves propostes per l’economia col·laborativa

Eixos de treball i objectius de la trobada

Procomuns: Fòrum d’Economies Col·laboratives Procomuns és un esdeveniment-acció, i com a tal emprem metodologies de co-creació per desenvolupar noves propostes de polítiques públiques i pròpies per a l’impuls de l’economia col·laborativa procomú. Ho farem a partir de sessions de treball, diferents materials participatius i documentació oberta.  

El programa de l’edició de 2017 s’articula en 4 àmbits de nivells d’intervenció:

esquema general procomuns_english_nat_thumb

Resultats: De la interacció i documentació generada al voltant dels quatre àmbits s’elaborarà una declaració de Procomuns: Fòrum d’Economies Col·laboratives Procomuns 2017; un document resultant en que incloure els principis guia per les ciutats, així com l’estrella procomú de l’economia col·laborativa.

Documentació oberta de les jornades

800px-FotoHomeTeixidora (1)Durant Procomuns: Fòrum d’Economies Col·laboratives Procomuns, els dies 27 i 28 de Juny, activarem diferents canals de documentació participativa de les jornades, per tal de poder recollir opinions i propostes de totes les persones participants. Igual que en l’edició anterior, d’aquesta manera volem generar noves propostes de polítiques públiques, alhora que un document de síntesi sobre l’estat de l’economia col·laborativa procomú a Barcelona.

En col·laboració amb el projecte Teixidora.net, que documenta el moviment tecnosocial de l’àrea de Barcelona, treballarem en 3 “capes” de comunicació on poder recollir aportacions:

  1. PADs per Teixidora*: espai digital per prendre notes en format PAD (amb escriptura simultània) que durant cada sessió tractarà de recollir apunts sobre riscos, oportunitats i propostes per l’economia col·laborativa.
  2. Panells presencials: pòsters de gran mida ubicats al rebedor de Barcelona Activa, on entre sessions es puguin deixar notes sobre diferents aspectes tractats a Procomuns (principis guia de ciutats col·laboratives, implementació d’accions sorgides de Procomuns 2016, riscos, oportunitats i propostes, etc).
  3. Twitter/quitter: conversa distribuïda on seguint una sèries de “hashtags” (paraules clau) vinculats a #procomunsBCN es pugui també aportar des de fora, per exemple gent que segueixi les sessions per streaming.

Tota aquest procés de documentació (tant digital com físic) es generarà seguint indicacions puntuals durant les jornades, per tal que tothom interessat pugui participar.

Les dades i coneixement obert generat per aquests canals la recopilarem i farem accessible sota una llicència de Domini Públic amb posterioritat a les jornades.

(*) Els diferents PADs vinculats a la trobada formen part del projecte La Mar De Bits, administrats amb programari lliure.

Guardar

Save

Save