13/06/2019

Estrella de qualitats procomuns

Estrella de qualitats procomuns

Per l’articulació del debat és de gran utilitat la metodologia definida pel grup de recerca Dimmons (Internet Interdisciplinary Institute – UOC) i aplicada en la definició del balanç de qualitats democràtiques de l’economia col·laborativa, realitzada en el marc dels projectes europeus P2P Value i DECODE i que s’ha testejat en una mostra de 100 casos de plataformes d’economia col·laborativa amb impacte a la ciutat de Barcelona.

En aquest enllaç podeu trobar en anglès el marc de desenvolupament i descripció de com utilitzar-ho. La versió en català serà publicada properament.