13/06/2019

47 Mesures d’Apoderament Digital

La proposta neix de diverses entitats que, des de fa temps, estan treballant per promoure la sobirania tecnològica i que han iniciat un procés per compartir la feina ja feta i consensuar objectius, establir línies d’actuació comunes i compartir eines i recursos.

El resultat d’aquest procés són les Estratègies per a l’Apoderament Digital i les Mesures per a que els ajuntaments les puguin portar a terme.

Recursos: