11/02/2016

Videos

Per seleccionar l’idioma en què voleu escoltar l’emissió:

Per escoltar-la en CASTELLÀ o en CATALÀ, a les preferències del vostre ordinador mogueu el balanç de so dels altaveus a l’ESQUERRA. Per escoltar-la en ANGLÈS mogueu-lo a la DRETA. Si utilitzeu dispositius mòbils, utilitzeu l’auricular dret o l’esquerre.

Llistat de sessions

(Els vídeos van ser gravats i emesos en streaming per http://www.uebtv.cat/)

Polítiques públiques per a les economies col·laboratives (I): https://youtu.be/jp4FjlIrtF0

pad&chat


Procomuns industrials i disseny obert: https://www.youtube.com/watch?v=uB2qD3uZ7ig


Quina economia? Beneficis versus sostenibilitat (I): https://www.youtube.com/watch?v=o1uUESzIxkg


Ciutats i procomú: https://youtu.be/TDdyAmZM8uk

pad&chat


Tecnologia lliure, descentralitzada i distribuïda: https://youtu.be/7Gk02Ywb-tg

pad&chat


Convocatòria de la Comissió Europea sobre arquitectura distribuïda i sobre instruments financers: https://www.youtube.com/watch?v=yQiMNSvSvtI


Quina economia? Beneficis versus sostenibilitat (II): https://www.youtube.com/watch?v=6XzgbpX-J70


Polítiques públiques per a les economies col·laboratives (II): https://youtu.be/oTJFMhA2crY

pad&chat


Peer Cooperativism: Vincles entre l’economia col·laborativa, l’economia feminista i l’economia socialhttps://youtu.be/DErBa0-PE-E

pad&chat


Blockchain i administració Preise sind hier: https://hausarbeit-ghostwriter.de pública: https://www.youtube.com/watch?v=yjztxAlPX3Q


Economia Circular de Codi Obert: https://www.youtube.com/watch?v=A2pF2gtDAXE


Valor i producció col·laborativa: https://youtu.be/0ix2OI4HUKc

pad&chat