11/02/2016

Propòsit

Sobre Procomuns

Des de BarCola, i les 20 entitats i administració que hi formen part, hem començat a preparar el programa de la segona edició de Procomuns, però ja podem avançar que l’enfocament serà una mica diferent a la primera edició: aquest any serà un esdeveniment-acció per resoldre reptes de ciutat.

La fita té una orientació pràctica de co-creació, centrada en les problemàtiques i reptes concrets de Barcelona i els seus habitats. Una trobada on l’economia col·laborativa procomú i les comunitats al seu voltant, recolzades per l’Ajuntament de Barcelona, dissenyin i ofereixin solucions público-comuns en àmbits concrets que afecten la ciutadania (com ara dret a l’habitatge, exclusió social, i polítiques de promoció econòmica innovadora).

Si l’economia col·laborativa no ens ajuda a resoldre temes d’aquest calat, per a què ens serveix? Partirem informats. Durant la trobada es presentaran els resultats de Col·lacy, una recerca-acció facilitada per Dimmons.net (IN3-UOC) que ofereix un mapeig de l’economia col·laborativa i un marc holístic i multidisciplinar que ajudi a entendre els seus punts forts, febles i els seus impactes a la ciutat de Barcelona. Durant Procomuns també comptarem amb l’ajut i la participació d’en Yochai Benker (autor de La riquesa de les xarxes i expert mundial en procomú i economia col·laborativa), entre d’altres persones.

Alhora, Procomuns com a fòrum de co-creació de polítiques no deixarà de tenir també moments per debatre i fer arribar propostes en matèria de regulació i polítiques a nivell del Pla d’economia col·laborativa de l’Ajuntament de Barcelona, respecte a la regulació en preparació de la Generalitat de Catalunya i l’agenda de la Unió Europea.

Economies Col·laboratives Procomuns: Polítiques, Tecnologies i Ciutat per a les Persones  pretén posar de manifest la rellevància del model procomú de l’economia col·laborativa, proposar el co-disseny de polítiques públiques de promoció d’aquest model i avançar propostes tècniques per la construcció de plataformes col·laboratives.

 

Un esdeveniment de gran abast

Des de BarCola, i les entitats i administracions que hi formen part, hem començat a preparar el programa de la segona edició de Procomuns, però ja podem avançar que l’enfocament serà una mica diferent a la primera edició: aquest any serà un esdeveniment-acció per resoldre reptes de ciutat.

Diagnòstic i orientació

Les últimes dues dècades hem comprovat com gràcies a Internet sorgien comunitats col·laboratives i noves possibilitats d’utilitzar recursos comuns. La producció procomú està creixent ràpidament, no només en l’àmbit del programari (lliure i obert) i del coneixement (projectes enciclopèdics, educatius i lingüístics com la Viquipèdia), sinó també per obtenir informació (OpenStreetMap, Wikihow), maquinària (FabLabs, Open Source Ecology), allotjament (Couchsurfing) o divises (monedes locals).

Més recentment, també hem vist l’aparició i creixement de models híbrids que presenten lògiques d’organització similars, basades en principis de col·laboració, però privatitzant-ne d’altres. És el cas de la producció entre iguals de base corporativista com Uber o Airbnb. Però són aquestes realment les economies de col·laboració?

El problema obre una sèrie de debats i oportunitats sobre com conservar el procomú i la dimensió de transformació social en l’economia col·laborativa a través del reconeixement dels valors propis d’aquests modes de producció, més enllà dels enfocaments de valor que es centren en l’obtenció d’ingressos, i les noves formes de cooperativisme obert, entre iguals i en plataformes.

Tot i això, el debat públic es centra principalment en les controvèrsies al voltant de grans corporacions que irrompen en l’economia col·laborativa. Així doncs, l’opinió pública està majoritàriament al corrent de la producció entre iguals a través d’aquestes poques grans corporacions. És per aquest motiu que hi ha una creixent necessitat d’organitzar i augmentar la visibilitat del procomú i del seu model d’orientació social, i de definir quins criteris són els que caracteritzen una economia o empresa com a “col·laborativa”.   A més a més, recents progressos com les tecnologies emergents blockchain han obert noves vies de producció, gestió i distribució procomú a través de models de governança més descentralitzats, que també obren noves vies molt prometedores per a l’evolució de l’economia col·laborativa.

Com més important esdevé l’economia col·laborativa, més controvèrsies sorgeixen, i més s’atrau l’interès de les administracions públiques. Tot i així, encara no està clar quin podria ser el paper d’aquestes administracions públiques, quins nexes públics-procomú es podrien establir i quin enfocament de polítiques podria ser el més productiu i beneficiós.

Procomuns té tres objectius principals:

  • Ressaltar la rellevància del model procomú dins l’economia col·laborativa i projectar internacionalment la rellevància de la producció orientada al procomú a Barcelona i a Catalunya.
  • Obrir el debat sobre quin model s’ha d’impulsar des de les administracions (procomú/local/cooperativista versus corporatiu/deslocalitzat/privatiu) i generar un Manifest/Carta de recomanacions polítiques que es farà arribar al PAM de l’Ajuntament i per la consulta que està portant a terme la Comissió Europea.
  • Proporcionar directrius tècniques per a la construcció de programari obert i descentralitzat.

La trobada planteja combinar sessions plenàries amb models participatius de “desconferència”, així com sessions obertes a grups de treball per aconseguir els resultats previstos. Els participants tindran l’oportunitat de suggerir activitats.

Alhora, Procomuns com a fòrum de co-creació de polítiques no deixarà de tenir també moments per debatre i fer arribar propostes en matèria de regulació i polítiques a nivell del Pla d’economia col·laborativa de l’Ajuntament de Barcelona, respecte a la regulació en preparació de la Generalitat de Catalunya i l’agenda de la Unió Europea.

Antecedents

L’esdeveniment representa el seguiment del workshop organitzat pel projecte europeu P2Pvalue, aquest cop amb l’ampliació a l’àmbit de les polítiques públiques. Tanmateix, proporcionarà una oportunitat perquè les persones responsables de les polítiques puguin interactuar amb experts i equips tècnics de FLOSS (Free/Libre/Open Source Software) per aconseguir una “immersió profunda” en la forma de promoure l’enfocament del procomú per economia col·laborativa per part de les institucions.

Resultats de la I trobada

A la web hi trobaràs disponibles els vídeos de les plenàries i ara també les altres sessions de l’auditori principal, així com les diapositives de totes les presentacions. Gràcies al projecte teixidora.net cada sessió compta amb notes. Donat l’interès que hem rebut des de molts indrets, estem treballant també en un compendi d’articles que reculli les idees, noves línies i debats que van sorgir.