12/06/2019

Organització

  • Grup BarCola: Compost pels membres de BarCola, actors actius de l’ecosistema amb lògica de quàdruple hèlix a Barcelona. L’equilibri de gènere actual a BarCola és de 58% homes / 41% dones. La Llista de membres la podeu trobar en aquest link.
  • Grup de contrast de BarCola: El seu rol és el de ser un referent de contrast de decisions que requereixen criteri i visió del procés, o que requereixin oficialitat. Compost per les organitzacions – FKI, Guifi.net, Ouishare, Dimmons UOC – signants del conveni BarCola amb l’Ajuntament de Barcelona, que actuen en representació de la resta de membres.
  • Grup motor organitzatiu de BarCola:  El seu rol és portar endavant l’operativa d’organització. Compost per Dimmons (IN3-UOC) (grup impulsor de BarCola amb la cura de Mayo Fuster Morell) i equip col.laboratives de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Comunitat Procomuns: Comunitat de trobades i esdeveniments oberts que es celebren a la ciutat en matèria d’economia de plataforma i col·laborativa. Obert a la participació de qualsevol actor que s’apunti a la plataforma de meet up. Celebració de meet ups / trobades regulars i forum anual.

Canals de participació

  • Grup de Telegram, mailing list, i espai web amb llista de membres actuals.
  • Reunions de BarCola presencial amb frecuencia bi/trimestral (entre membres de BarCola que tenen lloc generalment a Barcelona Activa). Ocasionalment es creen grups de treball per objectius o/i àmbits.  
  • Meet up – esdeveniments oberts propis o lligats a altres esdeveniments o activitats de l’ecosistema local.
  • Col·laboració de BarCola en l’organització del meet up Procomuns, les trobades anuals procomuns o altres esdeveniments i projectes.