11/02/2016

Inscripció

La inscripció és obligatòria. L’esdeveniment és gratuït, però l’aforament és limitat.

Nom / Nombre *
Cognoms / Apellidos*
Afiliació / Afiliación*
E-mail*
Quins dies participaràs? / ¿Qué días participarás? *
Hi haurà una conferència en anglès (Y. Benkler). Voldràs servei de traducció? / Habrá una conferencia en inglés (Y. Benkler) ¿Querrás servicio de traducción?
Et caldrà algun tipus de servei de suport per diversitat funcional (accessibilitat, continguts, etc)?En cas afirmatiu, t'agraïrem que omplenis el requadre de Comentaris abans de validar el formulari. Gràcies!
Habilitarem un servei de guarderia per a qui vingui amb infants, indica'ns si et cal per calcular bé l'espai / Habilitaremos un servicio de guardería para quien venga con niñ@s, indícanos si lo necesitarás para que calculemos bien el espacio
Comentaris o necessitats especials / Comentarios o necesidades especiales