Economies Col·laboratives Procomuns: Polítiques, Tecnologies i Ciutat per a les Persones

Economies Col·laboratives Procomuns: Polítiques, Tecnologies i Ciutat per a les Persones és una trobada que pretén posar de manifest la rellevància del model procomú de l’economia col·laborativa, proposar el co-disseny de polítiques públiques de promoció d’aquest model i avançar propostes tècniques per a la construcció de plataformes col·laboratives.

Barcelona 11/12/13 Març 2016