25/04/2017

2ª Edició 2017

27 i 28 de juny, de 9h a 19h

Seu Barcelona Activa (22@, c/Llacuna 162-164)

A la primera edició del Fòrum d’Economies Col.laboratives Procomuns al 2016, de caràcter internacional, més de 300 persones es van aplegar per co-crear conjuntament una declaració de recomanacions de polítiques públiques per a les administracions, per a impulsar la vessant procomú de l’economia col·laborativa, obtenint un important resó.

L’edició d’enguany es centrarà en treballar reptes més específics i locals de les economies col·laboratives de Barcelona i Catalunya, mitjançant novament un enfocament participatiu i col·lectiu. 2017 és “l’any de la regulació” de l’economia col·laborativa: debatrem amb representants de la Generalitat, Ajuntament i Parlament Europeu quines poden ser les millors polítiques públiques, farem arribar a les ciutats uns principis guia. Reflectirem amb Yochai Benkler les transformacions en marxa. Presentarem recursos per l’emprenedoria, de models econòmics i tecnològics per l’escalabilitat de les iniciatives, i, sobretot, co-dissenyarem solucions a reptes de la ciutat, en matèria d’habitatge, cures i exclusió.

Aquí pots consultar tot el programa

INSCRIU-TE AQUÍ!

REPTES

La fita té una orientació pràctica de co-creació, centrada en les problemàtiques i reptes concrets de Barcelona, Catalunya,  i els seus habitants. Una trobada on l’economia col·laborativa procomú i les comunitats al seu voltant, recolzades per l’Ajuntament de Barcelona, dissenyin i ofereixin solucions público-comuns en àmbits concrets que afecten la ciutadania (com ara habitatge, economia de les cures, exclusió social, i polítiques de promoció econòmica innovadora).

Si l’economia col·laborativa no ens ajuda a resoldre temes d’aquest calat, per a què ens serveix?

Per a esbrinar-ho, partirem informats. Durant la trobada es presentaran els resultats de DECODE, una recerca-acció facilitada per Dimmons.net (IN3-UOC) que ofereix un mapeig de l’economia col·laborativa a Barcelona i un marc holístic i multidisciplinar que ajudi a entendre els seus punts forts, febles i els seus impactes a la ciutat de Barcelona. Durant Procomuns també comptarem amb l’ajut i la participació d’en Yochai Benker, autor de La riqueza de las redes (Icaria, 2106) i expert mundial en procomú i economia col·laborativa, entre d’altres persones.

Alhora, Procomuns com a fòrum de co-creació de polítiques no deixarà de tenir també moments per debatre i fer arribar propostes en matèria de regulació i polítiques a nivell del Pla d’economia col·laborativa de l’Ajuntament de Barcelona, respecte a la regulació en preparació de la Generalitat de Catalunya i l’agenda de la Unió Europea.

 

INSCRIU-TE AQUÍ!