31/07/2018

Criteris d’inclusió

Els criteris d’inclusió de BarCola és fonament en la Declaració procomuns i propostes de polítiques per l’economia col·laborativa procomú a Barcelona resultant del Fòrum Internacional Procomuns 2016 i de la metodologia definida pel grup de recerca Dimmons (Internet Interdisciplinary Institute – UOC) i aplicada en la definició del balanç de qualitats democràtiques de l’economia col·laborativa, realitzada en el marc dels projectes europeus P2P Value i DECODE i que s’ha testejat en una mostra de 100 casos de plataformes d’economia col·laborativa amb impacte a la ciutat de Barcelona.

estrella_cat

A més es té en compte que el grup estigui format i representi a una varietat d’actors àmplia: amb projectes col·laboratius locals i internacionals, projectes globals consolidats i projectes a petita escala i participació de diferents àrees de desenvolupament de l’ecosistema (Administració Pública, empreses, societat civil i universitats).