08/06/2017

Del Procés sobre Economia Col·laborativa de la Generalitat de Catalunya

El passat 30 d’abril la Generalitat de Catalunya va donar per tancat un procés participatiu, obert a tota la ciutadania catalana, per debatre i compartir la opinió o experiència respecte l’economia col·laborativa. L’objectiu d’aquest procés va ser obtenir més informació per a la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa, amb motiu del projecte encarregat pel qual aquesta va ser creada. L’objectiu final d’aquesta és poder generar una regulació de l’activitat econòmica generada pels diversos actors de l’economia col·laborativa, que en els propers mesos serà del·liberada al Parlament de Catalunya.

Aquest procés participatiu, realitzat des de la pròpia web de la Generalitat amb una plataforma de comentaris, va obrir al llarg d’aquest un segon eix. El primer eix, original, demanava per la caracterització de l’economia col·laborativa. El segon, en canvi, buscava comprendre el perfil del ciutadà-productor.

En total van rebre més de 200 comentaris i participacions, on en la darrera presentació de resultats en el Parlament de Catalunya van destacar que l’àmbit d’habitatge compartit o co-housing va ser el tema més debatut, seguit de la caracterització general de les economies col·laboratives.

Algunes persones de l’entorn procomú, cooperatiu i col·laboratiu es van reunir el passat abril per treballar una carta col·lectiva per al comissionat, amb l’objectiu d’aportar una participació forta respecte la caracterització de les economies col·laboratives, ja en plural, i la importància de crear un marc que no pensi només en el model de les paltaformes extractives, ara per ara les més populars en l’imaginari col·lectiu, sinó que tingui en compte també l’activitat econòmica, dinàmica, del cooperativisme que s’integra en les economies col·laboratives, i el model procomú.
A continuació us presentem els intercanvis epistolars entre aquest grup i un dels responsables de la comissió.

PDF a la primera carta (des de Free Knowledge Institute)

Resposta del Sr. Albert Castellanos en nom de

carta resposta 1 carta resposta 1b

Segona resposta

Del Procés sobre Economia Col·laborativa de la Generalitat de Catalunyacarta resposta 2 carta resposta 2b